เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเลย โดยนายพงศกร บุญเพลิง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขา เป็นผู้แทนร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนในการก่อสร้างตึก 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย