โครงการ โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ในวัน พุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสาขาเพชรบูรณ์และทีมบริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนบริจาคสินค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารให้กับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ซึ่งการบริจาคครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการสอนให้กับทางโรงเรียน
  2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน และสถานที่ภายในบริเวณ โรงเรียน
  3. ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม