เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเพชรบูรณ์ร่วมกันบริจาค อุปกรณ์ เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดพระแก้ว อำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้รับมอบ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการบริจาคครั้งนี้ โกลบอลเฮ้าส์ คาดหวัดที่จะส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม นอกจากนั้น ถือเป็นการช่วยให้วัดประหยัดงบในการก่อสร้าง และซ่อมแซมให้แก่วัดพระแก้วอีกด้วย