โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอ่างทอง มอบแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือชนิดเติมสเปรย์และน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลอ่างทอง  เพื่อนำไปสนับสนุนตามจุดคัดกรองต่างๆในโรงพยาบาลอ่างทอง

เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง โดย น.ส. วิไลลักษณ์ นิธิภิญโญภาส ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัทฯ ได้สนับสนุนมอบแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือชนิดเติมสเปรย์ ขนาด 500 มล. จำนวน 5 ขวด น้ำยาขจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัส จำนวน 5 ขวด  และน้ำดื่มลามายอนขนาด 600 มล. จำนวน 50 แพ็ค โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอ่างทองเป็นผู้รับมอบ