เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง โดย น.ส. วิไลลักษณ์ นิธิภิญโญภาส ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสาขา  น.ส ประภารัตน์  แย้มบุญทับ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายขายปลีก 1 และพนักงานบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนมอบแอลกอฮอล์ขนาด 4,000 มล. จำนวน 8 แกลลอน น้ำดื่มลามายอนขนาด 600 มล. จำนวน 15  แพ็ค โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทอง นำไปช่วยเหลือตามจุดคัดกรองของจังหวัดและตามอำเภอต่างๆ