เมื่อวันพุธที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี โดยนายแสงสุรีย์ มาตย์สุริย์ รองผู้อำนวยการสาขา และพนักงานสาขาอุดรธานี ถวายเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุการก่อสร้าง แด่วัดวารีราษฎร์บำรุง บ้านน้ำพ่น ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ เป็นการถวายเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุการก่อสร้าง อาทิเช่น กระเบื้องมุงหลังคา ไม้ฝา แผ่นบอร์ด กระเบื้องปูพื้น หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟ้ฟ้า โดยมีเจ้าอาวาสวัดวารีราษฎร์บำรุง คณะกรรมการวัด และ ส.อบต.บ้านน้ำพ่น เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

ซึ่งโครงการปันสุขสร้างรอยยิ้มนี้ มีวัตถุประสงค์ในการมอบ เพื่อให้วัดนำวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ ไปใช้ในการก่อสร้างอาคารการเปรียญหลังใหม่ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป