โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุดรธานี มอบชุดรางปลั๊กไฟ ยี่ห้อ V.E.G ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุดรธานี มอบชุดรางปลั๊กไฟ ยี่ห้อ V.E.G ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี นำโดย นายแสงสุรีย์ มาตย์สุริย์ รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าสาขาอุดรธานี และตัวแทนพนักงาน ได้มอบชุดรางปลั๊กไฟภายใต้แบรนด์ V.E.G ขนาดยาว 3 เมตร 5 เมตร,และ 10 เมตร จำนวน 583 อัน รวมมูลค่ากว่า 41,052 บาท ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี โดยมี นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และคณะครู เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ใช้เพื่อเป็น สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆคืนสู่สังคม