โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุดรธานี มอบชุดรางปลั๊กไฟ ยี่ห้อ V.E.G ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี นำโดย นายแสงสุรีย์ มาตย์สุริย์ รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าสาขาอุดรธานี และตัวแทนพนักงาน ได้มอบชุดรางปลั๊กไฟภายใต้แบรนด์ V.E.G ขนาดยาว 3 เมตร 5 เมตร,และ 10 เมตร จำนวน 583 อัน รวมมูลค่ากว่า 41,052 บาท ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี โดยมี นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และคณะครู เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ใช้เพื่อเป็น สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
2. เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆคืนสู่สังคม