โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุดรธานี มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ให้กับ โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี นำโดยนางสาวมาลีรัตน์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการสาขา พร้อมพนักงาน ได้เข้ามอบวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง ประตูหน้าต่าง สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เหล็ก พีวีซี อุปกรณ์สวน มูลค่า 281,514 บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุดรธานี มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ให้กับ โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์

โดยมี นางบุษยพรรณ พันอะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร รวมถึงใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในกาลต่อไป

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุดรธานี มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ให้กับ โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์