โกลบอลเฮ้าส์ สาขาหนองบัวลำภู ร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านข้องโป้ จังหวัดหนองบัวลำภู
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัวลำภู นำโดยนางสาวเพ็ญพรรณ พิมพ์ทอง รองผู้อำนวยการสาขา, ผู้จัดการแผนก, และพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัทร่วมบริจาคสินค้าให้กับโรงเรียนบ้านข้องโป้ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ซึ่งยอดบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,344 บาท

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับทางสถานศึกษา
2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและสถานที่ภายในบริเวณสถานศึกษา
3. ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ สู่สังคม