เมื่อวันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย นำโดย นายนพณัฐ ตันนารัตน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขาหนองคาย พร้อมด้วยพนักงานบริษัท

เป็นตัวแทนมอบสิ่งของอุปกรณ์ใช้งานและสินค้าต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี นางผกาพันธ์ ผาเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อมอบให้ทางโรงเรียนนำไปใช้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา ปรับปรุงสื่อการเรียนสอน รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป
  2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง
  3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โกลบอลเฮ้าส์ให้เป็นที่รู้จักทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น