เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนพนักงาน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์ ร่วมบริจาคสิ่งของ สินค้าวัสดุก่อสร้าง ให้แก่โรงเรียนบ้านตายัวะ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตายัวะเป็นผู้รับมอบ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ คือ

  1. เพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถนำสินค้าที่บริจาค ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนต่อไป
  2. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในชุมชนใกล้เคียง
  3. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับโรงเรียนและชุมชน