เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี นำโดยคุณกิตติพันธ์ สุขเมือง ผู้อำนวยการสาขา พร้อมด้วยพนักงานสาขาฯ ร่วมสนับสนุนมอบสิ่งของให้แก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนสุราษฎร์ธานี 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดงานครบรอบวันสถาปนา 70 ปี และเพื่อนำไปใช้จัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567