เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โกลบอลเฮ้าส์ ได้มีการมอบวัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้แก่ โรงเรียนวัดปลาไหล ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดย นายสราวุธ อ่อน ผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี และพนักงาน ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมบริจาคสินค้าให้กับโรงเรียนวัดปลาไหล ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งมีคุณขรรค์ชัย สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู และนักเรียนของโรงเรียนเป็นผู้รับมอบสินค้าที่ทางบริษัทฯ บริจาคในครั้งนี้

โกลบอลเฮ้าส์ ปันสุขสร้างรอยยิ้ม ในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.นำไปเป็นสื่อการเรียน การสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา ภายในโรงเรียน
2.ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม
โกลบอลเฮ้าส์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปันสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่เยาวชน และสถานศึกษาในประเทศไทย