โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสิงห์บุรี มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้กับ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี ได้มอบวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ของสถานศึกษา และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้แก่ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสิงห์บุรี มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้กับ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

โกลบอลเฮ้าส์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปันสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่เยาวชน และสถานศึกษาในประเทศไทย หวังว่าจะสร้างประโยฃน์แก่สถานศึกษาสืบต่อไป

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสิงห์บุรี มอบวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้กับ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี