โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสิงห์บุรี สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี ได้มอบแผ่นรองบอร์ด สมาร์ทบอร์ด ให้กับโรงพยาบาลท่าช้าง ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้กั้นห้อง และใช้งานอื่นๆในโรงพยาบาลสนาม ทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ หมอ พยาบาล และผู้ป่วย เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ สู่สังคม

ทั้งนี้ เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป โกลบอลเฮ้าส์เป็นกำลังใจให้คนไทย เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน