เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม สนับสนุนน้ำดื่มลามายอนและร่วมทำบุญตักบาตรกับประชาชนที่มาร่วมงาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จันและพิพิธภัณฑ์เรือ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนใกล้เคียงโกลบอลเฮ้าส์ รวมถึงบริการประชาชนผู้เข้าร่วมงาน
  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโกลบอลเฮ้าส์
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์โกลบอลเฮ้าส์ให้เป็นที่รู้จักทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
  4. เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ แก่สังคม