วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม นำโดย นายมานิตย์ จันทร์สว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาขาสมุทรสงคราม และตัวแทนพนักงานบริษัท

นำสินค้ากลุ่มประตูหน้าต่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เก็บเอกสาร และกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ มอบให้แก่โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ เป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อมอบให้ทางโรงเรียนนำไปใช้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา ปรับปรุงสื่อการเรียนสอน รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป
  2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง
  3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โกลบอลเฮ้าส์ให้เป็นที่รู้จักทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
  4. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร