เมื่อวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม นำโดย นายมานิตย์ จันทร์สว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาขาสมุทรสงคราม และพนักงาน

เป็นตัวแทนมอบสินค้ากลุ่มประตูหน้าต่าง เครื่องตัดหญ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เก็บเอกสาร และกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ให้แก่วัดวชิรคาม โดย ท่านเจ้าอาวาสวัดวชิรคาม เป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อมอบให้ทางวัดนำไว้ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดหรือเสียหาย รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป
  2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับวัดและชุมชนใกล้เคียง
  3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โกลบอลเฮ้าส์ให้เป็นที่รู้จักทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
  4. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร