เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล นำโดย ทีมบริหารสาขา
พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่มจำนวน100 แพ็ค ให้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลจัดกิจกรรมประจำปีงานกาชาดเที่ยวสบาย สไตล์สตูล 2567 ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 11 -21 เมษายน 2567 ณ สนามบินกองทัพอากาศสตูล

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สำหรับกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดือดร้อน และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่างๆในพื้นที่จังหวัดสตูล ตลอดจนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร