โกลบอลเฮ้าส์ สาขาศาลายา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา นำโดยคุณพิณผกา สุวรรณไตรย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขา และผู้จัดการพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีคุณบัณฑิตา ศิริคันธะมาด รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงอาคารสถานศึกษา และเพิ่มบรรยากาศในห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น โกลบอลเฮ้าส์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนและสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม