เมื่อวันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง โดย นางสุธิมา หิงสุวรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขานายเจริญพงษ์ สิงห์ศรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขาฝ่ายขายปลีก1 นางสาวนารี วงค์ชมภู ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขาฝ่ายขายปลีก 2 พร้อมคณะ ได้เข้า้ร่วมการบริจาคน้ำดื่มให้กับจุดบริการประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับมอบโดย พ.ต.อ.โสภณ ผลกันทา ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร เขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เพื่อป้องกันและบรรเทาความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยตั้งจุดบริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน ณ บริเวณประติมากรรมถ้วยตราไก่บ้านย่าเป้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง