เมื่อวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง นำทีมโดย คุณสุธิมา หิงสุวรรณ ผู้อำนวยการสาขาลำปาง คุณเจริญพงษ์ สิงห์ศรี รองผู้อำนวยการสาขาฝ่ายขายปลีกและคุณนารี วงค์ชมภู รองผู้อำนวยการสาขาฝ่ายขายปลีก และตัวแทนพนักงาน ร่วมบริจาคสีเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้แก่ทางวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนคณะครู บุคลากร และนักเรียน ในการเรียนการสอน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ใช้เพื่อเป็น สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆคืนสู่สังคม