เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี เป็นตัวแทนนำสิ่งของไปบริจาควัสดุก่อสร้าง หน้าต่าง เครื่องยนต์ โคมไฟ และเก้าอี้ เพื่อเป็นการ สนับสนุน ให้แก่โรงเรียนดอนทองราษฏร์วิทยา

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาลพบุรี มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่ โรงเรียนดอนทองราษฏร์วิทยา

โดยมีคณะครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งได้มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้ โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ได้มีอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนที่เพิ่มขึ้น ให้โรงเรียนสามารถนำวัสดุต่างๆไปใช้ให้ได้เกิดประโยชน์อีกด้วย

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาลพบุรี มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่ โรงเรียนดอนทองราษฏร์วิทยา