ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด มอบเงินและน้ำดื่มสนับสนุนในการจัดงานกีฬาภายใน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดเพื่อร่วมสนับสนุนในการจัดงานกีฬาภายใน

โดย นายคมเพ็ชร กุตเสนา ผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนบริษัทร่วมมอบเงิน 10,000 บาท และน้ำดื่มลามายอนจำนวน 50 แพ็ค ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดร้อยเอ็ดโดยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วง ส่งเสริมเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง