เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ทางบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด ได้เดินทางไปรับเกียรติบัตร ในโครงการออกค่ายบัณฑิตจิตอาสาฯ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่น 8 (กลุ่ม อศจ. ร้อยเอ็ด) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 (ฉ.3)

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

โดยมีนายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 (ฉ.3) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโกลบอลเฮ้าส์ โดยมี นายเกษฏาพัฒน์ จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด และพนักงานบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบเกียรติบัตร

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน

โดยการออกค่ายจิตอาสาฯ ที่โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร และโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารในครั้งนี้ทางบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ ร้อยเอ็ดได้สนับสนุนบริจาค สินค้ากลุ่มสีเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ทาสีในการออกค่ายครั้งนี้

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน