โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด บริจาคสินค้าเพื่อใช้ในงานธำนุบำรุง ก่อสร้าง ต่อเติม และอื่นๆ ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาให้กับวัดท่าสะแบง ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อร่วมบริจาคสินค้ากลุ่มสีเคมีภัณฑ์

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ครบทีสุด! ที่สุด! ถูก ที่สุด! โกลบอลเฮ้าส์ ครบ สากหลาย ให้บ้านคุณ 1160 GiObal 별 ปนสุข สร้างรอยยิ้ม ยยิ้ม สร้า CallCenter 1160 GIObal Meae"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยคุณภิภพ วาสนาอาชาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และนายคมเพ็ชร กุตเสนา ผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ได้ร่วมบริจาคสินค้ากลุ่มสีและเคมีภัณฑ์ ให้กับวัดท่าสะแบง โดยมี พระครู สุทธิวโนภาส เจ้าอาวาสวัดท่าสะแบงและรองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง เป็นตัวแทนในการรับมอบ

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "ปนสุข สร้างร ยยิ้ม CallCenter 1160 nte GlObal MưREC"