โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด บริจาคสินค้าเพื่อใช้ในงานต่อเติม ก่อสร้างศาลาการเปรียญ ห้องน้ำ และอื่นๆ ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาให้กับวัดผันทนาราม บ้านค้อใหญ่ ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อร่วมบริจาคสินค้าปูนกาว เหล็ก โคมไฟ และอื่นๆ ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด โดย นายเกษฏาพัตน์ จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ดและพนักงานบริษัท ฯ ได้ร่วมบริจาคสินค้ารวมมูลค่า 346,348 บาท ให้กับวัดผันทนารามบ้านค้อใหญ่ โดยมีเจ้าอาวาสพระอธิการหมาย ถาวโร เป็นตัวแทนในการรับมอบ