โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ให้กับวัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด และพนักงานบริษัท ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการจัดงานการสอบธรรมสนามหลวง ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ สู่สังคม ให้กับวัดท่าสะแบง โดยมีเจ้าอาวาส พระครูสุทธิวโรภาส รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง (เจ้าอาวาสวัดท่าสะแบง) เป็นตัวแทนในการรับมอบ