เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมมอบเงินและน้ำดื่มโกลบอลเฮ้าส์ จำนวน 50 แพ็คให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โดยมีนายอนุชิต ธนวัฒปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดเป็นตัวแทนในการรับมอบ