เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ นำโดย นายเกษฏาพัฒน์ จอมคำสิงห์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขาฯ และพนักงาน

เป็นตัวแทนบริษัทในการบริจาครถเข็นใช้งาน ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎรอุทิศ ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายฉัตรชัย สืบทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎรอุทิศ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป
  2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง
  3. เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ สู่สังคม