โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด บริจาคอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานต่อเติม ให้แก่ วัดปราสาทธรรมทาน มูลค่ากว่า 350,000 บาท

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด บริจาคสินค้าเพื่อใช้ในงานต่อเติม ก่อสร้างศาลาการเปรียญ ห้องน้ำ และอื่น ๆ เพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนาให้แก่ วัดปราสาทธรรมทาน บ้านหนองแวง ต.หนองแก้ว อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด บริจาคอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานต่อเติม ให้แก่ วัดปราสาทธรรมทาน มูลค่ากว่า 350,000 บาท

นำทีมโดย นายเกษฏาพัตน์ จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พร้อมพร้อมคณะได้ร่วมบริจาคสินค้ารวมมูลค่า 350,000 บาท ซึ่งสินค้าประกอบไปด้วย ประตู หน้าต่าง วงกบ ไม้พื้น สีเคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง และสินค้าอื่นๆ ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด บริจาคอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานต่อเติม ให้แก่ วัดปราสาทธรรมทาน มูลค่ากว่า 350,000 บาท

โดยมีเจ้าอาวาสพระครูวีรญาณวิมล เจ้าอาวาสวัดปราสาทธรรมทาน เป็นตัวแทนในการรับมอบ

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด  บริจาคอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานต่อเติม ให้แก่ วัดปราสาทธรรมทาน มูลค่ากว่า 350,000 บาท
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด บริจาคอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานต่อเติม ให้แก่ วัดปราสาทธรรมทาน มูลค่ากว่า 350,000 บาท