เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 100 เเพ็ค ให้แก่โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี คุณภาสกร รัตนเดชสกุล เภสัชกรชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารและโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

การบริจาคในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำหรับใช้งานในโรงพยาบาลทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ หมอ พยาบาล และผู้ป่วยนอกจากนั้นยังเป็นการตอบแทนอ และสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ สู่สังคม

โกลบอลเฮ้าส์เป็นกำลังใจให้คนไทย เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน