เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ได้มอบกาน้ำร้อนไฟฟ้าจำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมี คุณปรียา บุตรดีวงศ์ เจ้าหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ซึ่งจุดประสงค์ในการมอบครั้งนี้เนื่องจาก โกลบอลเฮ้าส์ ต้องการที่จะสนับสนุน ให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกท่าน