โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด มอบกาน้ำร้อนจำนวน 10 เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ได้มอบกาน้ำร้อนไฟฟ้าจำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมี คุณปรียา บุตรดีวงศ์ เจ้าหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ซึ่งจุดประสงค์ในการมอบครั้งนี้เนื่องจาก โกลบอลเฮ้าส์ ต้องการที่จะสนับสนุน ให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกท่าน