ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด โดย นายคมเพ็ชร กุตเสนา ผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคถังน้ำ รวมมูลค่า 27,950 บาท ให้กับวัดท่าสะแบง โดยมี พระใบฎีกาอนุสรน์ ปภสุสโร ประธานดำเนินงานก่อสร้าง เป็นตัวแทนในการรับมอบ

ซึ่งการมอบถังน้ำให้กับวัดท่าสะแบงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถเก็บสำรองน้ำประปาไว้ใช้งานกรณีที่น้ำไม่ไหล หรือมีเหตุฉุกเฉิน ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ ทำให้คุณสามารถสำรองน้ำใช้ได้ตลอดเวลา