ในวันจันทร์ที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี นำทีมโดยนายจักรพันธ์ ระนาดแก้ว และนายเจษฎา ราชแผ่นดิน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขาราชบุรี และผู้จัดการพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรวมมูลค่า 250,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบังหิ่ง โดยมีผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่งเป็นผู้รับมอบ

โดยโครงการปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง (สนิมราษฎร์บำรุง) ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนต่อไป