โกลบอลเฮ้าส์สาขาราชบุรีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับ วัดโขลงสุวรรณคีรี ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญ

เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ราชบุรี โดยนายจักรพันธ์ ระนาดแก้ว และนายเจษฎา ราชแผ่นดิน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขาราชบุรี และพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรวมมูลค่า 199,999 บาท ให้กับวัดโขลงสุวรรณคีรี โดยมีเจ้าอาอาสวัดโขลงสุวรรณคีรีเป็นผู้รับมอบ