โกลบอลเฮ้าส์ สาขาราชบุรี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับ วัดพญาไม้

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ราชบุรี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับ วัดพญาไม้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญ 

 

โดยนายกิตติพันธ์ สุขเมือง ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาราชบุรี และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมมูลค่า 182,028 บาท ให้กับวัดพญาไม้ ตำบลโคกหม้อ อำเภออำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีี โดยมีเจ้าอาวาสวัดพญาไม้เป็นผู้รับมอบ