เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ราชบุรี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับ วัดพญาไม้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญ 

 

โดยนายกิตติพันธ์ สุขเมือง ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาราชบุรี และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมมูลค่า 182,028 บาท ให้กับวัดพญาไม้ ตำบลโคกหม้อ อำเภออำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีี โดยมีเจ้าอาวาสวัดพญาไม้เป็นผู้รับมอบ