โกลบอลเฮ้าส์สาขาราชบุรีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับ วัดท่าโขลงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญเมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ราชบุรี โดยนายกิตติพันธ์ สุขเมือง ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาราชบุรี และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรวมมูลค่า 195,377 บาท ให้กับวัดท่าโขลงโดยมีเจ้าอาวาสวัดท่าโขลงเป็นผู้รับมอบ