โกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง มอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้กับ โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ระยอง โดย นางสาว พิฐชญาณ์ รุ่งเสถียรพงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ รวมมูลค่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร

โดยมี คุณกิติศักดิ์ พงษ์สุระ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียน และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง มอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้กับ โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร