โกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้กับวัดชะวึก ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ระยอง โดย นางสาว พิฐชญาณ์ รุ่งเสถียรพงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมมูลค่า 365,594 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาท) ให้กับวัดชะวึก ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง, กลางแจ้ง และข้อความ