เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ระยอง โดย นางสาว พิฐชญาณ์ รุ่งเสถียรพงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมมูลค่า 365,594 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาท) ให้กับวัดชะวึก ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง, กลางแจ้ง และข้อความ