โกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง มอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ให้กับ โรงเรียนบ้านเขาหวาย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง นำโดย นางสาว พิฐชญาณ์ รุ่งเสถียรพงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ รวมมูลค่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโรงเรียนบ้านเขาหวาย ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

โดยมี คุณวรรณดา พรหมดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียน และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไป

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง มอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ให้กับ โรงเรียนบ้านเขาหวาย
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง มอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ให้กับ โรงเรียนบ้านเขาหวาย