โกลบอลเฮ้าส์ สาขามุกดาหาร มอบวัสดุก่อสร้างและสินค้ากลุ่มเครื่องมือช่าง ให้กับ โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ

เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัดมหาชน สาขามุกดาหาร ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ และสินค้ากลุ่มเครื่องมือช่าง พร้อมขนมให้กับน้องๆนักเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีคณะครูอาจารย์ และนักเรียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

โกลบอลเฮ้าส์ สาขามุกดาหาร มอบขนมให้กับน้องๆนักเรียน
โกลบอลเฮ้าส์ สาขามุกดาหาร มอบขนมให้กับน้องๆนักเรียน