เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม นำโดยรองผู้อำนวยการสาขา​ พร้อมด้วยทีมบริหารสาขา ร่วมบริจาคสินค้าเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จ​ังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการ​โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู เป็นตัวแทนในการรับมอบ
กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการสอนให้กับทางโรงเรียน
2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน และสถานที่ภายในบริเวณ โรงเรียน
3. ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ สู่สังคม