เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม ร่วมบริจาคสีทาบ้านแก่ผู้ยากไร้กับเหล่ากาชาด จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามพร้อมคณะ มาร่วมพิธีในโครงการกาชาดร่วมใจ สร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจน

โดยมี น.ส.กชพร พรมวงศ์ รองผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัท เป็นตัวแทนร่วมมอบสีทาอาคาร ส่งมอบให้กลับบ้านผู้ยากไร้ น.ส.ผกามาศ เฮ็งเส็ง เวลา 11:30 ณ บ้านเลขที่ 134 หมู่ 4 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จังหวัดมหาสารคามเป็นผู้รับมอบ และนางบรรดา ขานด่อน เวลา 11:00 ณ บ้านเลขที่ 134 หมู่ 3 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จังหวัดมหาสารคามเป็นผู้รับมอบ

โดยโครงการปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ และเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันและในการช่วยเหลือสังคมต่อไป