โกลบอลเฮ้าส์ สาขาภูเก็ต ได้มอบห้องความดันอากาศบวก POSITIVE PRESSURE ROOM เพื่อสนับสนุนให้กับ โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต ในการใช้ปฏิบัติการคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19)

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต โดย นาย ชณัฐนนท์ คำศรี ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรมการมอบห้องความดันอากาศบวก POSITIVE PRESSURE ROOM เพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ในเวลารวดเร็ว ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ที่มาใช้บริการ โดยมี นายแพทย์บรรพต ปานเคลือบ ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลถลาง เป็นผู้รับมอบ ถือเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนจากโกลบอลเฮ้าส์ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลในการรองรับการตรวจผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่