เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพิษณุโลก มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก