เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพาน ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค ให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ำ ตำบลสันกลาง อำเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย นำโดยนางสาว นันธีราพร เสมอเชื้อ รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพาน พร้อมด้วยพนักงานของสาขาพาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบ โดยมีคุณ ประเสริฐ คำน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำ และหจก.ทรัพย์โสภาการก่อสร้าง (สำนักงานใหญ่) เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานในชุมชน
  • เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม