ในวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพาน นำโดยนางสาว นันธีราพร เสมอเชื้อ รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพาน พร้อมด้วยทีมของบริษัทฯ ให้การสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ก แก่โรงเรียนบ้านถ้ำ ตำบลสันกลาง อำเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีคุณประเสริฐ คำน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำ และ หจก.ทรัพย์โสภาการก่อสร้าง (สำนักงานใหญ่) เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานของชุมชน
2. ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม