เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพังโคน นำโดย นายธนกฤต จารนัย ตำแหน่ง รองโครงสร้างสาขาฯ และพนักงานบริษัท

เข้าร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี และร่วมมอบน้ำดื่มรามายอนให้แก่ที่ว่าการอำเภอพังโคน โดยมี นายภาคภูมิ สัมปัตติกร ตำแหน่ง กำนันอำเภอพังโคน เป็นผู้รับมอบ

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนใกล้เคียงโกลบอลเฮ้าส์ รวมถึงบริการประชาชนผู้เข้าร่วมงาน
  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโกลบอลเฮ้าส์
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์โกลบอลเฮ้าส์ให้เป็นที่รู้จักทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
  4. เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ แก่สังคม