เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา ได้นำสินค้าไปมอบบริจาคให้แก่แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบอุปกรณ์ให้ทางโรงเรียนนำไปใช้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนสอน และนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย